07 Mart 2007 Yönetim Kurulu Gündemi

 

1) Karar Defterinin okunması

 

2) Bekleyen Evrakların görüşülmesi

 

3) 9-10 Mart tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek Başkanlar Konseyi Toplantısı'nda ele alınacak konularla ilgili odamızın savunacağı tezlerin yeniden ele alınarak son şeklinin oluşturulması.

 

4) 11 Mart Beyaz Miting'le ilgili çalışmaların değerlendirilmesi ve görev dağılımı

 

5) Bilimsel Komisyon'un gerçekleştireceği etinliklerle ilgili görsel ve yazılı yerel basınla yapılacak görüşmelerin değerlendirilmesi

 

6) Eski oda yeri ile ilgili gelen tekliflerin değerlendirilmesi

 

7)Taşınma ve kiralama ile ilgili yapılan masrafların tam dökümümünün yapılarak Karar Defterine geçilmesi

 

8) 24 Mart tarihinde Malpraktis konu başlıklı seminerle ilgili planlamaların ele alınması, sponsor olabilecek firmalarla yapılan görüşmelerle ilgili Yönetim Kurulu üyelerine bilgi verilmesi.

 

9) Şubat Bültenimizin değerlendirilmesi, eksik ve hataların belirlenmesi.

 

Site İstatistiği

Ziyaretçiler
2
Makaleler
89
Makale Görünüm Sayısı
345452